skamieniały

(skierowano z skamienialy)
Przekłady

skamieniały

fossil (skamjɛɲawɨ)
przymiotnik
nieruchomy skamieniały z przerażenia