skarcić

(skierowano z skarcic)
Przekłady

skarcić

(skarʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
literacki udzielić nagany skarcić dziecko