skasować

(skierowano z skasowac)
Przekłady

skasować

annulลบ삭제Löschen刪除удалитьodstranit删除eliminareexcluirحذفta bort (skasɔvaʨ)
czasownik przechodni perfektywny
1. usunąć Skasuj to nagranie!
2. przedziurkować bilet