skierować się

(skierowano z skierowac sie)
Wyszukiwania podobne do skierowac sie: skserować
Przekłady

skierować się

(skjɛrɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
udać się, zwrócić się Skierował się do drzwi.