składka

(skierowano z skladka)
Przekłady

składka

Spende (skwatka)
rzeczownik żeński
1. zbieranie pieniędzy urządzić składkę na...
2. fundusz przeznaczony na pewien cel płacić składki