skłócić

(skierowano z sklocic)
Przekłady

skłócić

(skwuʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
doprowadzić do kłótni Skłócił ze sobą całą rodzinę.