skłonność

(skierowano z sklonnosc)
Przekłady

skłonność

趋势tendenceTendenzτάση傾向tendênciaแนวโน้มميلneigingtendensтенденция趨勢tendensтенденцияtendencia경향tendenzatendency (skwɔnnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
1. tendencja mieć skłonność do tycia
2. pociąg do czegoś, zamiłowanie mieć skłonności do muzyki