skośny

Przekłady

skośny

obliquesnedลาด (skɔɕnɨ)
przymiotnik
ukośny skośne oczy