skoczny

Przekłady

skoczny

brisk (skɔʧnɨ)
przymiotnik
szybki skoczna melodia