skoncentrowany

Przekłady

skoncentrowany

集中konzentriertkoncentreretconcentratedконцентриранаconcentrado集中집중koncentreradconcentradoמרוכז集中 (skɔnʦɛntrɔvanɨ)
przymiotnik
skupiony Był bardzo skoncentrowany na tym, co robił.