skontaktować się

Przekłady

skontaktować się

(skɔntaktɔvaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny perfektywny
nawiązać kontakt skontaktować się z kimś telefonicznie