skrajny

Przekłady

skrajny

abject极端קיצוניExtreme極端extreme (skrajnɨ)
przymiotnik
ostateczny, ekstremalny skrajna nędza