skreślić

(skierowano z skreślać)
Przekłady

skreślić

(skrɛɕliʨ)
czasownik przechodni perfektywny

skreślać

elidieren删除ลบحذف刪除 (skrɛɕlaʨ)
czasownik przechodni
przekreślić przekreślać skreślić kogoś z listy