skrycie

Przekłady

skrycie

(skrɨʨɛ)
przysłówek
ukradkiem Kochała go skrycie.