skrzynka

Przekłady

skrzynka

Getränkekasten, Getränkekiste, Kastenящик (skʃɨnka)
rzeczownik żeński
mała skrzynia
skrzynka na listy