skupiony

Przekłady

skupiony

(skupjɔnɨ)
przymiotnik
skoncentrowny Uczniowie byli skupieni na pracy.