skutek

Wyszukiwania podobne do skutek: skutek uboczny
Przekłady

skutek

أَثَرúčinekeffektWirkungσυνέπειαeffectefectovaikutuseffetučinakeffetto影響효과effectvirkningefeitoрезультатverkanผลกระทบetkitác động影响ефект (skutɛk)
rzeczownik męski
wynik, rezultat dodatnie ujemne skutki
zrealizować coś