specjalizować się

(skierowano z specjalizowac sie)
Przekłady

specjalizować się

(spɛʦjalistka)
czasownik zwrotny
stawać się specjalistą specjalizować się w językach obcych