spożywczy

Przekłady

spożywczy

(spɔʒɨfʧɨ)
przymiotnik
dotyczący żywności artykuły spożywcze
sklep z żywnością