sporadyczny

Przekłady

sporadyczny

intermittentsaltuario, sporadico (spɔradɨʧnɨ)
przymiotnik
występujący rzadko sporadyczne wydarzenie