sprecyzować

Przekłady

sprecyzować

(sprɛʦɨzɔvaʨ)
vb perf
dokładnie określić sprecyzować swoje zamiary