sprzeczać się

Przekłady

sprzeczać się

(spʃɛʧaʨ ɕɛ)
czasownik zwrotny
kłócić się Ciągle się sprzeczają.