stadium

Przekłady

stadium

(stadjum)
rzeczownik nijaki
faza, etap stadia rozwoju zarodka Jesteśmy dopiero w stadium dyskusji.