stanowisko

Przekłady

stanowisko

Haltungpositionตำแหน่งposiciónposition位置位置позицияpositionموقفpositieθέσηposiçãoпозицияמיקוםposizione位置 (stanɔviskɔ)
rzeczownik nijaki
1. miejsce pracy stanowisko pracy
2. posada, funkcja zajmować wysokie stanowisko
3. punkt widzenia, pogląd Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie?
uważać, że