starożytność

Wyszukiwania podobne do starożytność: Średniowiecze
Przekłady

starożytność

Altertum, Antikeantiquity (starɔʒɨtnɔɕʨ)
rzeczownik żeński
okres dziejów starożytność grecka