staromodny

Przekłady

staromodny

antik, altmodisch

staromodny

staromódní

staromodny

gammeldags

staromodny

old-fashioned

staromodny

anticuado

staromodny

vanhanaikainen

staromodny

vieux jeu

staromodny

staromodan

staromodny

antiquato

staromodny

時代遅れの

staromodny

구식의

staromodny

ouderwets

staromodny

gammeldags

staromodny

antiquado

staromodny

gammalmodig

staromodny

สมัยเก่า

staromodny

eski moda

staromodny

lỗi thời

staromodny

过时的