statyczny

Przekłady

statyczny

statischstatic정적statiskstatischestaticoคงסטטיstatiskثابت静的статический (statɨʧnɨ)
przymiotnik
nieruchomy siła statyczna