statysta

(skierowano z statystka)
Przekłady

statysta

(statɨsta) męski

statystka

(statɨstka) żeński
rzeczownik
osoba występująca w scenach zbiorowych rola statysty