stereotypowy

Przekłady

stereotypowy

(stɛrɛɔtɨpɔvɨ)
przymiotnik
tradycyjny, niezmienny stereotypowa odpowiedź