sterować

Przekłady

sterować

navigate控制コントロールконтрол컨트롤控制controlcontrolloконтрольcontrolekontrollkontrol (stɛrɔvaʨ)
czasownik przechodni
kierować pojazdem sterować statkiem