sterować

(skierowano z sterowac)
Przekłady

sterować

navigate控制コントロールконтрол컨트롤控制controlcontrolloконтрольcontrolekontrollkontrol (stɛrɔvaʨ)
czasownik przechodni
kierować pojazdem sterować statkiem