sto dziesięć

Przekłady

sto dziesięć

102, centodue