stok

Przekłady

stok

(stɔk)
rzeczownik męski
zbocze łagodny stok