streścić

(skierowano z streszczać)
Przekłady

streścić

riepilogaresamengevatتلخيصsammanfattaszusammengefasstresumenобобщени (strɛɕʨiʨ)
czasownik przechodni perfektywny
opowiedzieć w skrócie streścić książkę