stuprocentowy

Przekłady

stuprocentowy

(stuprɔʦɛntɔvɨ)
przymiotnik
1. zawierający sto procent czegoś stuprocentowa bawełna
2. znany prawdziwy, zupełny stuprocentowy mężczyzna