subiektywny

Wyszukiwania podobne do subiektywny: obiektywny
Przekłady

subiektywny

subjektivesubjectivesubjectieve主觀subjetivosubjektivasubjektivní主观อัตนัย (subjɛktɨvnɨ)
przymiotnik
osobisty subiektywne widzenie świata