sugestywny

Przekłady

sugestywny

(sugɛstɨvnɨ)
przymiotnik
bardzo działający na wyobraźnię sugestywne obrazki