świecki

(skierowano z swiecki)
Przekłady

świecki

weltlich (ɕfjɛʦki)
przymiotnik
nie mający związku z religią szkoła świecka