synapsa

Przekłady

synapsa

sinapsis

synapsa

sinapsi