synekdocha

Wyszukiwania podobne do synekdocha: metonimia, peryfraza
Przekłady

synekdocha

Synekdoche