synkopa

Przekłady

synkopa

syncope

synkopa

sincope