synonim

Wyszukiwania podobne do synonim: antonim, homonim
Przekłady

synonim

Synonymσυνώνυμοsynonymsynonymesinonimosinônimosynoniemсинонимمرادفシノニム同义词synonymsynonymum同義詞синонимsynonym동의어sinónimo (sɨnɔɲim)
rzeczownik męski
wyraz bliskoznaczny słownik synonimów