syntezator

Przekłady

syntezator

synthesizer合成器sintetizadorシンセサイザSynthesizersynthesizersintetizzatore합성기Syntezátorсинтезатор合成器المزجсинтезаторsynthesizerסינתיסייזר (sɨntɛzatɔr)
rzeczownik męski
urządzenie elektroniczne syntezatory mowy