szósta

Przekłady

szósta

, sestazesdeшестойSjette第六SjätteالسادسةSixth第六 (ʃusta)
rzeczownik żeński
godzina szósta szósta ranowieczorem o szóstej Jest wpół do szóstej.