szczegółowo

Przekłady

szczegółowo

abondamment詳細подробно详细 (ʃʧɛguwɔvɔ)
przysłówek
dokładnie szczegółowo przedstawić sytuację