sześć tzsięcy

Przekłady

sześć tzsięcy

6.000, seimila