sześćsetny

Przekłady

sześćsetny

600°, seceintesimosześćsetnysześćsetnysześćsetnysześćsetnysześćsetny (ʃɛɕsɛtnɨ)
liczebnik
liczba porządkowa