szeroko

Przekłady

szeroko

بِكَامِلِهِširocebredtweitπλατιάwide, widelyde par en par, ampliamentelevälläängrandširomdel tutto広く넓게breedbredtlargamente, amplamenteширокоbrettกว้างขวางferahrộng rãi广阔地, 广泛廣泛широко (ʃɛrɔkɔ)
przysłówek
1. na określoną szerokość Jest szeroko na metr.
2. na dużą szerokość otworzyć szeroko okno
3. przenośny na dużą skalę, w spsób obszerny Sprawa była szeroko dyskutowana w prasie.