talon

Przekłady

talon

상품권 (talɔn)
rzeczownik męski
kupon, kwitek kupić coś na talony