targowisko

Przekłady

targowisko

시장ตลาด市場市場市场αγοράהשוקالسوق (targɔviskɔ)
rzeczownik nijaki
plac gdzie odbywa się targ